Nieuws

Onze houten tafels in het Wijkcentrum Mariaburg zijn vervangen en staan gratis ter beschikking voor wie interesse heeft. Contact via wijkcentrum@mariaburg.be of Walter Lauriks 03 664 33 96 / 0487613797 [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]

Lees Meer
Daar hopen wij alleszins op! Uit ons vorige bericht deden we uitschijnen dat er niets zou volgen, hoewel de aandachtige lezer bewijs voor het tegendeel heeft. We willen daarom nog eens mededelen dat we wel degelijk op zoek zijn naar een alternatief. Hoe en in welke vorm zoiets eruit zou...

Lees Meer
We hebben de voorbije weken gewikt en gewogen om tot een besluit te komen. Moeten we de Mariaburgse Feesten in september 2020 laten plaatsvinden? Aanvankelijk wilden we de Nationale Veiligheidsraad afwachten en pas op 28 mei de beslissing nemen. Uiteindelijk moeten we onder ogen komen dat het organiseren van de...

Lees Meer
We hebben onze corona-pagina ge-update. Hier kom je er alles over te weten.

Lees Meer
Omdat we veel belang hechten aan ieders gezondheid sturen we geen vrijwilligers op pad om versie 145 van Het Nieuw Kwartier te bussen. Voorlopig is deze versie dus enkel online te raadplegen. Van zodra de corona-woede is gaan liggen brengen we ook de papieren versie tot in jouw bus.  ...

Lees Meer
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Wijkwerking Mariaburg VZW blikte voorzitter Marc Denissen terug naar het geslaagde werkjaar 2019, en keek ook vooruit naar 2020. Hij deed een oproep om de werkgroepen cultuur, heemkunde, wijkcentrum, buurtkrant en Mariaburgse Feesten met jonge krachten te versterken. Wijkwerking Mariaburg engageerde zich het voorbije jaar ook...

Lees Meer
Voor een tentoonstelling op zondag 26 april in het wijkcentrum onder de titel Dancing in the Night is het Heemkundig Documentatiecentrum op zoek naar foto's, affiches, folders en artikels over feesten in Dancing Neptune, Dancing Ricardo, Zaal Prins Albert, Ciné Rio, Jema/Rubicon, Zaal Meisjesschool kerkplein en Elcks Thuys. Ook over...

Lees Meer
We vernemen het overlijden van Raymond Van den Broeck - beter gekend onder de naam Mon – voormalig voorzitter van Kunstkring Caerde. Hij is thuis overleden op woensdag 29 januari 2020.   In gedachten zijn we bij de familie, vrienden en kennissen van Mon. [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]

Lees Meer
Acht jaar geleden stierf Guy Van Look op 12 januari. Hij was de fotograaf die de voorbije decennia van zowat alle Mariaburgers pasfoto's maakte, trouwreportages verzorgde, communicanten in beeld bracht. Maar hij maakte tevens schitterende foto's van vele bekende kunstenaars. Hun portretten exposeerde hij in de etalage van Studio Artona...

Lees Meer
Hoe sloot Mariaburg het jaar 2019 af? Dat ontdek je in nr. 144 van Het Nieuw Kwartier.

Lees Meer