Wat doen wij?

De “Wijkwerking Mariaburg vzw” is een pluralistische vereniging, zij heeft tot doel te ijveren voor een kind- en mensvriendelijke leefgemeenschap in de wijk Sint-Mariaburg.

Ze neemt dan ook de nodige initiatieven om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken.

Elke inwoner van Sint-Mariaburg en omgeving kan lid worden van de vereniging doch dat veronderstelt dat hij of zij ook daadwerkelijk meehelpt aan de activiteiten. Wie zin heeft om lid te worden kan dat via info@mariaburg.be of mail naar een van de bestuursleden.

In de Wijkwerking zijn volgende afdelingen actief:

– Gazet van het Nieuw Kwartier

– Wijkcentrum

– Documentatiecentrum

– Mariaburgse Feesten

– Web ondersteuning

Vereniging

Vele verenigingen, groepen e.a. zijn actief in Mariaburg. Al die mensen plannen activiteiten, zij wensen uiteraard dat er veel volk komt opdagen want dan heb je succes en dat doet goed aan je hart en aan de inkomsten. Die activiteiten plannen is één ding, ze bekend maken aan de mensen is een ander, en dit blijkt meestal nog het moeilijkste. Mensen uit hun huis krijgen het is tegenwoordig een zware opdracht. Dus alle beetjes helpen.

De Wijkwerking start met een activiteitenbank. Op de website van de Wijkwerking komt een agenda waar alle verenigingen hun activiteiten kunnen publiceren, zo kunnen we deze groeperen op één plaats waar dorpsgenoten e.a. komen surfen.

Om een en ander mogelijk te maken is het voldoende dat u ons uw gegevens toestuurt via info@mariaburg.be en wij doen de rest.

Hebt u een eigen website gelieve dan ook de ‘hyperlink’ naar je website mee te sturen.

Wie is wie?

Elien Verschueren

Secretaris

Patrick Wouters

Verantwoordelijke Evenementen

 

Steven De Schepper

Waarnemend voorzitter - Ondervoorzitter

 

 

Dirk Sterkens

Penningmeester