Corona en Wijkcentrum Mariaburg

Op deze pagina zetten we de meest recente updates rond corona en de gevolgen voor het activiteitenaanbod van Wijkcentrum Mariaburg.

[Laatste update: 19/05 om 17:15]

Wie nog niet wist dat we ook in België in de ban zijn van het coronavirus, is de afgelopen weken wel héél goed in zijn kot gebleven. Ook voor het Wijkcentrum en de ingeplande activiteiten zijn er heel wat gevolgen door de lockdown maatregelen. We updaten ze steeds wanneer veranderingen zich voordoen.

Openingstijden Wijkcentrum Mariaburg

De maatregelen van de Federale Overheid verplichten ons het Wijkcentrum gesloten te houden tot nader order. Deze maatregel blijft dus van toepassing tot opheffing hiervan door de overheid.

Na de recentste berichtgeving van de Nationale Veiligheidsraad krijgen we hierin perspectief. Het afbouwen van de maatregelen zal gebeuren in 3 fasen. Zowel in fase 1 en 2 is onze organisatievorm niet vernoemd.

In fase 3 spreekt men over het openen van bars, cafés en restaurants. Hoewel hier nog geen zekerheid over bestaat en de onderhandelingen worden voortgezet is de vermoedelijke einddatum van de lockdown gelegd op 7 juni. Dit wil zeggen dat het Wijkcentrum gesloten zal blijven tot voornoemde datum en we vermoedelijk vanaf 8 juni weer mogen openen.

Wij blijven de media in het oog houden en hopen, samen met u, dat we vroeger mogen openen.

Activiteiten

Vanzelfsprekend worden ook alle ingeplande activiteiten gedurende de lockdown gecancelled. Ook hier vermoeden we dat we ten vroegste 8 juni opnieuw activiteiten kunnen organiseren.

Mariaburgse Feesten

We hebben de voorbije weken gewikt en gewogen om tot een besluit te komen. Moeten we de Mariaburgse Feesten in september 2020 laten plaatsvinden? Aanvankelijk wilden we de Nationale Veiligheidsraad afwachten en pas op 28 mei de beslissing nemen. Uiteindelijk moeten we onder ogen komen dat het organiseren van de feesten, in hun huidige omvang, onverantwoord zou zijn. Zelfs wanneer het toch terug toegelaten zou zijn, vermoeden we dat bij heel wat mensen de angst er nog flink in zal zitten. Daarom hebben we met de voltallige ploeg besloten editie 2020 niet te laten plaatsvinden.

Naast het financiële plaatje zijn we vooral bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, artiesten en bezoekers. In ons huidige concept is geen ruimte om aan social distancing te doen. Puur logistiek gezien is afstand houden onmogelijk. We beschikken niet over voldoende medewerkers om er op toe te zien dat social distancing regels worden nageleefd. Ook geloven we niet dat eind september al deze maatregelen plots zullen verdwijnen.

We begrijpen dat dit nieuws voor velen aankomt als een zware teleurstelling. Alle vooruitzichten naar de evenementen-zomer zijn ons al ontnomen. De Mariaburgse Feesten zijn dan ook voor velen het lichtje aan het einde van de tunnel. Ook voor ons als organisatie is het even slikken.

Is er een alternatief voorzien?

Daar hopen wij alleszins op! Momenteel zitten we rond de tafel om te bekijken wat mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn. Echter kunnen we nog geen beloftes maken over hoe zo’n alternatief er uit zou zien. Er bestaat ook geen zekerheid dat er een alternatief zal komen. We hopen hier na 8 juni meer zicht op te krijgen. In ieder geval geven we niet op en houden we de datum nog gereserveerd. We hopen van jullie uiteraard hetzelfde.