Praktisch


Hoewel in de oude publicaties van Antverpia werd vermeld dat Antoon Van den Weyngaert gronden kocht in een desolaat bos- en heidegebied tussen de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal en de Brasschaatse wijk Kaart, vermelden oude documenten al verschillende hoeves die zich bevonden in deze regio.
De meeste hoeves zijn verdwenen, maar van sommige herinneren nog overblijfselen aan vervlogen eeuwen. Op de Ferrariskaarten van 1771-1778 staan een vijftal hoeves op het Mariaburgs grondgebied vermeld. Ook de Lindehoeve over het viaduct van de Schriek, juist voor het kerkhof van Ekeren, dateert uit die periode.
Zondag 11 maart wordt een geleide wandeling georganiseerd, waarbij uitleg wordt gegeven over de verdwenen Galgehoeve, Binhoeve en Hoeve Verbist, alsook over de nog bestaande Meulenberghoeve aan de Molenweg annex Hoeve Moeder Mie aan de Carolinalei en de Hoeve Matthijssen aan de Schriek.
Vertrek om 14 uur aan Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren. Vanaf 13 uur is iedereen welkom voor een “Knabbel en een Babbel”. Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur. Na de wandeling kan nog gezellig nagepraat worden tot 18 uur. Deelname in de onkosten 5 euro per persoon, hapje en drankje inbegrepen, te betalen bij vertrek. Om een idee te hebben over het aantal deelnemers is vooraf inschrijven nuttig via wijkcentrum@mariaburg.be .