Praktisch


Wijkwerking organiseert avondlijke verkenningstocht op 14 augustus

Op de vooravond van Moederdag (15 augustus) presenteert het Heemkundig Documentatiecentrum een originele cultuurhistorische verkenningstocht.

Ooit was de wijk 80 herbergen rijk en vond men praktisch op elke hoek van de straat een café. In het pre-tv-tijdperk speelden deze 'herbergen' een bijzondere sociale rol. Men kwam er 's avonds voor het slapengaan wat buurten, vergaderen, kaarten, tonnen, kegelen. De duiven werden er tijdens het weekend ingekorfd. Men kon er spaargeld inleggen, teerfeesten houden, zelfs dansen tijdens de kermis... Allerlei verenigingen hadden er hun maatschappelijke zetel.

Toen in 1925 burgemeester Frans Van Cauwelaert de stad Antwerpen hoerenvrij verklaarde, kwamen dames van plezier het oudste beroep van de wereld alhier beoefenen en werd Sint-Mariaburg wel eens spottend Miekesburg genoemd.
Van dit brokje Mariaburgse geschiedenis blijft bitter weinig over. Nog in een vijftal cafés kunnen de dorstigen zich laven. Niet de moeite om een 15- of 12-kroegentocht te houden, zoals in de jaren '70 georganiseerd werd door een enthousiast groepje Mariaburgers. De prachtige brochures, die toen werden samengesteld, kunnen nog wel bewonderd worden in het Documentatiecentrum.

Op 14 augustus zal vanaf 19 uur volgens een originele formule kunnen kennis gemaakt worden met dit aspect van de Mariaburgse geschiedenis. Vertrek en aankomst aan het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38. Deelnameprijs (geïllustreerde brochure met routeplan + één consumptie) 10 euro, over te schrijven op rekening BE58 9730 2658 2579 van Wijkwerking Mariaburg vzw met inschrijving per mail voor 8 augustus via wijkcentrum@mariaburg.be of telefonisch op nr. 03/605 73 61.