Verkenning van wijk ”De Sterre”, thans gemeente Kapellen, maar eind jaren ’50 door de bouwpromotoren voorgesteld als uitbreiding van Sint-Mariaburg. Behoorde voor de fusie tot gemeente Ekeren met postnummer 2070 Ekeren 2.
Vertrek 14 uur, Wijkcentrum.