Dynamische folkgroep Brisk komt naar Mariaburg!

Niet te missen! Op 2 maart 2024 brengt Brisk sfeervolle en stevige folk in ons wijkcentrum.

Praktisch

Lively & quick, sharp & stimulating: let’s go BRISK!

Brisk is 1 brok energie. Van de eerste tot de laatste noot. Traditionals naast eigen composities, daverende reels en een intiem afscheidslied: deze band heeft het allemaal in huis.
Sinds hun oprichting in 2017 weet Brisk al snel vele harten te veroveren, met een opgemerkt tv-debuut in het Canvas programma ‘De Ideale Wereld’ en passages op zowat alle grote folkfestivals van Vlaanderen (Festival Dranouter, Gooikoorts, Zilleghem Folk…). Tijdens het Merodefestival werkten ze intensief samen en traden ze op met de Schotse concertinaspeler Mohsen Amini van Talisk en de Engelse nachtegaal Kitty Macfarlane.

Kortom: je moet dit gezien en gehoord hebben: 2 maart 2024 in het Wijkcentrum Mariaburg.
Een ticket kost 13€ in voorverkoop (via de link hieronder) of 15€ op de dag zelf aan de kassa.

 


Algemene Voorwaarden

1. Tickets voor het event 'Optreden Brisk', dat plaatsvindt van 02/03/2024 - 20:00 tot 02/03/2024 - 23:00 in Wijkwerking Mariaburg VZW worden aangeboden door Wijkwerking Mariaburg vzw, Van De Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren, met als ondernemingsnummer 0432442826.

2. Een Ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het Ticket.

3. Elk Ticket heeft een unieke barcode die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het Ticket is enkel geldig met een leesbare barcode of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.

4. De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit Ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een Ticket te kopiëren of eenzelfde Ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd Ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw Ticket kan kopiëren.

5. Namaak van Tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.

6. Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een Ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheidsgarantie.

7. Bij oneigenlijk gebruik kan het Ticket ongeldig worden verklaard.

8. De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een Ticket.

9. De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit Ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.

10. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.

11. Dieren zijn niet toegelaten met een Ticket.

12. Elk Ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het Ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw Ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.

13. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket.

14. De aankoop van Tickets, drank- en eetbonnen is definitief en worden onder geen beding terugbetaald door de Organisator.

15. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet 08/12/1992 van betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.