Wijkwerking Mariaburg herdenkt fotograaf Guy Van Look (Artona)

Acht jaar geleden stierf Guy Van Look op 12 januari. Hij was de fotograaf die de voorbije decennia van zowat alle Mariaburgers pasfoto's maakte, trouwreportages verzorgde, communicanten in beeld bracht. Maar hij maakte tevens schitterende foto's van vele bekende kunstenaars. Hun portretten exposeerde hij in de etalage van Studio Artona op de Kapelsesteenweg. Guy was tevens een begaafd dierenfotograaf. Zijn grootste verdienste is misschien wel dat hij van oude postkaarten nieuwe reproducties maakte, die op de tentoonstelling 'Metamorfose, 100 jaar Sint-Mariaburg' te bewonderen vielen.
Zijn weduwe bezorgde een deel van deze prachtige foto's aan het Heemkundig Documentatiecentrum. De komende weken kan iedereen deze unieke beelden bewonderen aan de ramen van het Wijkcentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren.