Image

Ook dit jaar geen Mariaburgse Feesten [video]

Maandenlang hebben we toegewerkt en uitgekeken naar het laatste weekend van september. Dan zouden de Mariaburgse Feesten eindelijk weer plaatsvinden. Aanvankelijk zonder handleiding of protocol gingen we voor een editie waarin zo veel mogelijk zou kunnen binnen een veilig kader. Eens de protocollen er zouden zijn konden we inperken waar nodig. In de voorbije week zaten we met de organisatie samen om te bekijken hoe we die protocollen kunnen toepassen op de Mariaburgse Feesten. Met veel pijn in het hart zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet in staat zijn om de Mariaburgse Feesten onder de huidige voorwaarden te organiseren.

Tekst gaat verder onder de video.

Het voelt wat gek. De regering kondigde nog maar pas een hele reeks versoepelingen aan vanaf 1 september en dan volgt plots dit nieuws. We zijn ons ervan bewust dat heel wat Mariaburgers stomverbaasd dit bericht zullen lezen.

 

“We doen wat kan, zolang het veilig kan.”

 

Vorig jaar wilden we zo transparant mogelijk communiceren over het beslissingsproces en dat is dit jaar niet anders. Daarom nemen we jullie graag mee doorheen de afgelopen weken in bovenstaande videoboodschap en geven we in dit artikel ook een verkorte versie van de feiten.

De rode draad voor ons als organisatie is altijd geweest: we doen wat kan, zolang het veilig kan en het open en familiale karakter van de Mariaburgse Feesten niet verloren gaat. De aangekondigde versoepelingen klonken veelbelovend dus we kregen er goede moed in. Maar dan komt het moment dat je het protocol op papier krijgt en volgt het besef dat het allemaal niet zo simpel is zoals het wordt voorgesteld.

Enerzijds was er heel wat discussie en onduidelijkheid over welk protocol we zouden moeten volgen. Een feest op het plein zonder afstand en mondmaskers zou betekenen dat we met toegangscontrole moeten werken en deelnemers dus een coronapaspoort moeten tonen. Hiervoor zouden we het hele plein moeten afsluiten en security moeten voorzien wat enerzijds heel moeilijk te organiseren is en anderzijds enorm veel kost. Het doet ook het open karakter van de Feesten teniet. Een feest mét afstand zou inhouden dat we het horecaprotocol zouden moeten volgen. Dat wil zeggen: iedereen aan tafels van maximaal 8 personen en mondmaskers tijdens het rondlopen. We zouden in deze situatie niet het aantal personen kunnen toelaten dat normaal gezien aanwezig is, waardoor we mensen moeten weigeren. We konden er ook voor kiezen om het feest op het plein en de rommelmarkt als aparte evenementen te beschouwen. Dit wil zeggen toegangscontrole op het plein door middel van de coronapas en vrije toegang op de rommelmarkt. Wie hier even nuchter over nadenkt beseft dat ophopingen van mensen op de rommelmarkt niet te vermijden zijn, waardoor een veilige organisatie niet meer mogelijk wordt. Het is duidelijk dat als we toch iets willen organiseren, we al zodanig creatief met de regels moeten omgaan dat het quasi onmogelijk zou worden om het nog veilig en met een open karakter te doen.

 

“Deze verantwoordelijkheden kunnen niet genomen worden door een vrijwilligersorganisatie zoals die van ons.”

 

Naast de protocollen spelen ook de vele extra verantwoordelijkheden en het prijskaartje een rol. Een evenement organiseren in coronatijden wil zeggen dat er heel wat extra taken bijkomen: zo hebben we een coronacoördinator nodig, een securityploeg, een preventieadviseur, … Aan dit alles hangt een serieus financieel risico dat we niet kunnen nemen. Deze verantwoordelijkheden en kosten kunnen zeker genomen worden door professionele organisaties, maar niet door een vrijwilligersorganisatie zoals die van ons.

Daarom namen we met heel veel pijn in het hart de beslissing om dit jaar geen Mariaburgse Feesten te laten plaatsvinden. We gaan ook niet voor een lightversie met bijvoorbeeld enkel een rommelmarkt. We zien de rommelmarkt niet als onze corebusiness en bovendien zou “blijven plakken voor een babbeltje met de buren” onmogelijk zijn aangezien een continue doorstroom een voorwaarde is voor het organiseren van markten. Het open en familiale karakter zou helemaal verloren gaan.

 

Wel nog quiz op vrijdag en wandelzoektocht

De aangekondigde versoepelingen op 1 september zorgen er wel voor dat we de quiz op vrijdag kunnen laten doorgaan zoals andere edities. We mogen tot 200 personen binnen uitnodigen zonder verplichte testing of coronapas. Om onze capaciteit uit te bereiden zullen we dit jaar niet enkel gebruik maken van Elcks Thuys, maar ook van ons eigen wijkcentrum. Meer info hierover volgt binnenkort via de pagina van de quiz.

Net zoals vorig jaar organiseren we een familie- en kindvriendelijke wandelzoektocht. Deze zou normaal gezien verschijnen als uitneembare bundel in de Mariaburgse Feesten krant. Aangezien er dit jaar geen Mariaburgse Feesten zullen zijn, zal er ook geen krant worden verdeeld. Daarom stellen we alle nodige documenten ter beschikking via de infopagina van de Mariaburgse Feesten en zal je de bundel binnenkort kunnen ophalen bij enkele verdeelpunten die ook op de infopagina terug te vinden zullen zijn.

 

Woord van dank

Tot slot willen alle sponsors, verenigingen en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage van de afgelopen weken. Zonder deze hulp zouden we ook buiten corona om niet in staat zijn om de Feesten te organiseren. Aan de Mariaburgers zeggen we graag: tot volgend jaar!