Geen Mariaburgse Feesten, maar wel een alternatief?

Daar hopen wij alleszins op! Uit ons vorige bericht deden we uitschijnen dat er niets zou volgen, hoewel de aandachtige lezer bewijs voor het tegendeel heeft.

We willen daarom nog eens mededelen dat we wel degelijk op zoek zijn naar een alternatief. Hoe en in welke vorm zoiets eruit zou zien, dat weten we nog niet. De kans bestaat nog steeds dat we tot de conclusie moeten komen dat ook een alternatief niet haalbaar blijkt. In ieder geval geven we niet op en houden we de datum nog gereserveerd. We hopen van jullie uiteraard hetzelfde.

Verdere berichtgeving volgt zodra we meer duidelijkheid hebben. Wij werken intussen hard aan het uitwerken van mogelijke alternatieven. Na 8 juni toetsen we deze af aan de beslissingen van de veiligheidsraad. Half juni zullen we dan een nieuwe berichtgeving lanceren. Tot die tijd: een goede gezondheid toegewenst!

 

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in de coronamaatregelen en hun impact op het Mariaburgs activiteitenaanbod doe je via de coronapagina.