Gazet van het Nieuw Kwartier

De gazet van december 2017 zit reeds enige tijd in de bussen van Mariaburg.  Voor de mensen van buiten Mariaburg kan je die lezen op deze site.