Erfgoeddag 26 april 2020

Voor een tentoonstelling op zondag 26 april in het wijkcentrum onder de titel Dancing in the
Night is het Heemkundig Documentatiecentrum op zoek naar foto's, affiches, folders en
artikels over feesten in Dancing Neptune, Dancing Ricardo, Zaal Prins Albert, Ciné Rio,
Jema/Rubicon, Zaal Meisjesschool kerkplein en Elcks Thuys. Ook over de Bierfeesten in de Bist
en de Zomerfeesten/Parochiale Familiefeesten op de speelplaats van de Meisjesschool.

Alle documentatie is welkom!

Dinsdagvoormiddag tussen 10 en 11.30 uur in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38,
Sint-Mariaburg/Ekeren of via tel. 03/605 73 61 - gsm 0476/592278 (Ludo Van Bouwel) of via
email info@mariaburg.be.