Image

Antwerpen BreektUIT: vul de bevraging in

Nadat district Ekeren één kant van het Van de Weyngaertplein heeft aangepakt, gaat het samen met Aquafin nu de rest van het Van de Weyngaertplein heraanleggen, inclusief de Leo Vermandellei. Deze keer inclusief het basketplein met uitzondering van de speeltuin. Het project werd door de stad geselecteerd i.h.k.v. Antwerpen BreektUIT. Er zal dus extra aandacht zijn voor vergroening en verblauwing (meer ruimte voor water).

Voor het plein en de straat zal er nog een apart intensief participatietraject worden opgestart. Nu loopt reeds een bevraging over het gebruik en de toekomst van het basketterrein.

Via onderstaande knop kan je tot 19 januari 2021 je ideeën delen met het district. Deze worden gebundeld in een inspraakdossier en bezorgd aan de ontwerpers. Zij gaan hiermee aan de slag bij het tekenen van het nieuwe plein en basketterrein.

Open (speel)ruimte

Het spreekt voor zich dat we als organisator van de Mariaburgse Feesten met een aantal bezorgdheden zitten omtrent dit project. Het vorige renovatieproject heeft namelijk geleid tot veel verloren ruimte. Daarom delen we als Wijkwerking graag onze puntjes en hopen op extra bijval van het bredere publiek.

Onze bezorgdheid en bijkomend voorstel is tweeledig:

  • We pleiten voor een open ruimte, zoals dit nu het geval is. Geen extra banken, padjes, beekjes, palen of omheining. Dit is van groot belang voor het plaatsen van de overkapping, de dranktoog, voorraadcamion en het podium tijdens de Mariaburgse Feesten. Dit geldt niet enkel voor het middenstuk van het plein, maar ook voor de randen. Er moet ten allen tijde voldoende ruimte zijn om al deze voorzieningen te kunnen plaatsen.
  • We denken ook aan de kinderen. Het huidige basketpleintje wordt vaak gebruikt: door de scouts, door basketters, door kinderen met hun ouders. Dit willen we graag zo behouden. Eventueel kunnen er voetbalgoaltjes bijgezet worden, al moeten die wel tijdelijk kunnen worden verwijderd voor het organiseren van de Mariaburgse Feesten.

We nodigen u graag uit om ook deze bezorgdheden toe te voegen aan uw persoonlijke suggesties en deze met het district te delen via de bevraging. Met voldoende inzendingen zijn we er van overtuigd dat dit een mooi project kan worden dat niet onze jaarlijkse traditie in het gedrang brengt.

Alvast bedankt voor uw steun!

Wijkwerking Mariaburg vzw