Thuismatch verloren: Corona speelt 2-1 tegen Mariaburgse Feesten

Enkele maanden geleden moesten we als Wijkwerking Mariaburg vzw een zeer pijnlijke beslissing nemen. De Mariaburgse Feesten konden niet plaatsvinden in 2020. Dit als gevolg van een nieuw virus dat toen aan macht won en niet te overwinnen leek. Wekenlang zagen we met lede ogen het aantal besmettingen en helaas ook overlijdens de hoogte inschieten. Het land ging in lockdown en plots zagen we de Mariaburgse feesten in rook opgaan.

Dat de vele maatregelen die genomen werden hun werk deden, was meteen zichtbaar aan de curve. Het topje van de berg was eindelijk in zicht en plots daalde de cijfers. Net zoals velen kregen ook wij weer goede moed: zouden de feesten dan toch kunnen doorgaan? Een nieuwe veiligheidsraad bracht verheldering en al snel werd duidelijk dat we de feesten niet in hun traditionele vorm konden organiseren. Niet omdat dit expliciet zo vermeld werd in de maatregelen, maar wel omdat ons gezond verstand zei dat dit geen goed idee zou zijn.

Gezien de blijvende positieve evolutie van de coronacijfers konden we op 22 juni victorie kraaien: “Dan toch!”, stond er op onze digitale kanalen te lezen. Ook verschillende media pikten onze boodschap op. Het zou geen gewone editie worden, maar wel een corona-proof editie met mobiele podia, een wandeltocht, een aan huis geleverd ontbijt, een digitale quiz en zelfs een garageverkoop doorheen heel Mariaburg. Met dit alles hadden we maar één doel voor ogen: de Mariaburgse Feesten tot bij de mensen thuis brengen.

Vandaag zijn we 4 augustus en zitten we samen met de organiserende ploeg. Digitaal weliswaar, want de nieuwe stijging in de cijfers laat ons niet toe te vergaderen in het vertrouwde wijkcentrum. We weten allemaal wat er nu gaat komen. Diep vanbinnen hadden we onszelf de vraag al gesteld. “Wat gaan we doen met de Mariaburgse Feesten?”. Zo wordt de vergadering geopend. We weten allemaal dat hiermee niet bedoeld wordt welke activiteiten we zouden gaan organiseren, want die liggen immers al vast. We beseffen dat we onze eerdere beslissing, om de Mariaburgse Feesten toch te laten doorgaan, opnieuw in vraag moeten stellen.

Wat volgt is een proces van nadenken, antwoorden zoeken, beargumenteren en weerleggen en opnieuw overdenken. Geen enkele piste laten we onbewandeld, maar uiteindelijk moeten we toegeven dat we niet met ons verstand, maar met ons hart aan het praten zijn.

Lieve Mariaburgers, het doet ons oprecht pijn om deze beslissing te moeten nemen. Wij hadden het heel graag anders gezien. De Mariaburgse Feesten zullen dit jaar helaas dan toch niet kunnen doorgaan.

Een blik achter de schermen

Gezien dit sprankeltje hoop nu opnieuw plaats moet maken voor teleurstelling voelen we ons toch enigszins verplicht enige verantwoording aan de Mariaburgers af te leggen. In wat volgt leggen we uit hoe we tot onze besluitvorming zijn gekomen.

Beginnen doen we bij wat eerst op het programma stond: de quiz. Gezien de toegenomen contactbubbels, van eerst 10 en vervolgens 15 personen, zagen we de ideale gelegenheid deze, via digitale weg, tot in uw huiskamer te brengen. Nu die contactbubbels weer afgenomen zijn naar 4 contacten, zien we dit niet langer doenbaar.

Vervolgens zouden we jullie een ontbijt aan de deur leveren. Op dit moment is het echter zo dat enkel bedrijven nog aan huis mogen leveren. Daar vallen wij helaas niet onder. Eveneens leek een ontbijt alleen ons geen voldoende alternatief om het gevoel van de feesten echt aan te wakkeren.

Een wandelzoektocht met de traditionele doe-mee-kaart zou ervoor zorgen dat onze bezoekers zich niet concentreren op en rond het Van de Weyngaertplein. Tussenstops bij de verschillende Mariaburgse verenigingen zouden hierbij voor het nodige animo zorgen. Echter kunnen wij in de huidige omstandigheden niet van onze lokale verenigingen verlangen dat zij onnodige risico’s nemen voor iets dat niet tot hun kerntaak behoort. De tussenstops worden hiermee van tafel geveegd, al willen we dat met het hele “wandelconcept” nog niet doen. Hierover lees je meer via deze link.

Het paradepaardje van deze editie zou ongetwijfeld de mobiele optredens geweest zijn. Muzikanten op rondrijdende podia die halthouden aan de voordeur om een nummertje te spelen. Het was een bijna uniek concept. Echter moeten we toegeven dat het aantal volk dat zo’n podium trekt haast niet te controleren is. In betere tijden hadden we het erop willen wagen, maar gezien de huidige omstandigheden lijkt ons dat onverantwoord.

Tot slot riepen we ook op om een heuse garageverkoop te organiseren. We zijn ervan overtuigd dat we hadden afgestevend op een record in omvang. Echter willen we ook hierop terugkomen. Zonder de nodige randanimatie vrezen we dat dit zijn effect helemaal gaat missen. Het binnen en buiten lopen bij elkaar met de huidige besmettingsgraad geeft ons ook wel enkele bedenkingen. Uiteraard kunnen wij een garageverkoop op eigen initiatief niet tegenhouden, al willen we toch iedereen aanmoedigen het gezond verstand te laten spreken boven het hart, net zoals wij dat nu moeten doen.

Geen glazen bol

Velen zullen zich nu de bedenking maken dat de huidige maatregelen slechts gelden tot eind augustus en we over september nog niets weten. Geloof ons op ons woord als we zeggen dat wij deze bedenking ook hebben gemaakt. Daar waar we enkele maanden geleden nog ruimte hadden om later met de voorbereidingen aan de slag te gaan, is die speling er nu niet meer.

De tijd van dromen is helaas voorbij en dus viel de beslissing om definitief het doek te gooien over editie 2020. Ook al doet er zich in september een wonder voor, op deze beslissing kunnen we niet meer terugkomen.

Een woord van dank

Om af te ronden willen we iedereen van harte bedanken voor de steun en het vertrouwen dat we de afgelopen maanden hebben gekregen. In het bijzonder de gemeentebesturen van Brasschaat en Ekeren, onze sponsors, de lokale verenigingen, vrijwilligers en natuurlijk iedereen die uitkeek naar de Mariaburgse Feesten 2020. Wij beloven alvast dat we dit dubbel en dik gaan goedmaken tijdens editie 2021!

Houd jullie gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar. Enkel samen kunnen we dit virus verslaan. En dan zien wij jullie heel graag volgend jaar weer voor de 34ste editie van de Mariaburgse Feesten.

Vanwege Wijkwerking Mariaburg vzw en het voltallige Mariaburgse Feesten team.