De Mariaburgse feesten

31e Mariaburgse feesten 22-23-24 september

Vorig jaar vierden we onze 30e editie.  Een mijlpaal voor een feest als dat van ons.  Wij hebben er iets speciaal van gemaakt.  We voerden een activiteit op zaterdag in, met groot succes.  We werkten met een overkapping zodat bij regenweer het middenplein droog kan blijven.  Toeval of niet dat die op zondagmiddag gedurende een half uur zijn dienst bewezen heeft.  Als klap op de vuurpijl werd de mariaburger als betaalmiddel ingevoerd.  Het concept bleek zo uniek dat een aantal mensen er enkele als verzamelobject mee naar huis namen.

We kregen de vraag of hier een ander organisatieteam stond.  Het antwoord is nee.  Wel geeft de groeiende samenwerking met onze Mariaburgse scouts extra mogelijkheden.  Anderen doopten de versie 2016 als Mariaburgse feesten versie 2.0, wat we als een mooi compliment beschouwen.

De vraag na een succesversie is natuurlijk wat nu verder.  We steken niet onder stoelen of banken dat we met het huidig team tot op de limiet zijn gegaan.  Het organisatieteam werkte keihard en enige recuperatietijd was na het feestweekend zeker aan de orde.  Ook is een jubileumeditie als vorig jaar, met een ruim budget voor de muziek en de kostprijs voor de overkapping, niet elk jaar haalbaar.

De vraag of de zaterdagactiviteit op vlak van mankracht haalbaar blijft werd beantwoord door de dames en heren van de scouts.  De oplossing ligt hem in het gegeven dat zij de organisatie op zich nemen.  Volgende vraag was de financiële haalbaarheid van de overkapping.  Het positieve antwoord kwam hier van een aantal sponsors die ons afdak mee willen financieren.  Wij danken dan ook van harte de sponsors (te herkennen aan hun spandoek aan de vernoemde overkapping) die dit financieel haalbaar maakte.  Mooie financiële steun voor de overkapping in combinatie met een recordbedrag in ons boekje.  Wij danken dan ook de Mariaburgse bedrijven voor de onafgebroken steun aan ons evenement.

In dit boekje vind je alle info over het gebeuren.  Volg ook www.mariaburg.be voor alle laatste info.  Ik wil vooral het organiserende comité (zie ook foto onderaan) danken voor hun inzet voor, tijdens en na het feest.  Ook bedankt aan alle verenigingen, overheden, sponsors, individuen, …. voor hun inbreng bij de organisatie van de Mariaburgse feesten.

Tenslotte wil ik onze oproep herhalen.  De feesten zijn alleen te organiseren met voldoende mensen in het organisatieteam en op het weekend zelf.  Heb je interesse, mail naar info@mariaburg.be.  Iedereen is welkom maar voor het evenwicht zijn dames en mensen van jonge leeftijd nog extra gewenst.

De Overkapping

De overkapping is mogelijk gemaakt dankzij volgende sponsors:

Programma

Gazet

Er is nog geen gazet geupload voor deze editie van de Mariaburgse Feesten.In samenwerking met: