Filatelie-expo in Wijkcentrum (10:00 - 18:00)

Na de succesrijke filatelie- en postkaartententoonstelling van 2017 zal Walter Deijnckens tijdens de Mariaburgse Feesten in het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38, uit zijn collectie een aantal poststukken exposeren die verband houden met Wereldoorlog I.

Zo wil de Wijkwerking Mariaburg vzw op een passende wijze het einde van de 'Groote Oorlog', honderd jaar geleden, gedenken.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling wordt ook een luxevel uitgegeven met tien postzegels, waarop de Mariaburgse gesneuvelden staan afgebeeld. Op de tentoonstelling kunnen de reeds bestelde exemplaren afgehaald worden. Kostprijs 20 euro per luxevel.  Dit bedrag kon men overschrijven op rekening nr. BE 90 9790 8045 4532 van Wijkwerking Mariaburg vzw.

Ook van de luxevellen met tien zegels van beschermde Mariaburgse monumenten zijn nog exemplaren tegen 20 euro te bekomen in het wijkcentrum.