DOE-MEE-KAART:

Op de doe-mee-kaart staan verschillende verenigingen vermeld. Aan de kraampjes van die verenigingen kan je dan een opdracht uitvoeren en wordt je kaart afgestempeld in het vakje naast de naam van de vereniging. Zo leren de kinderen de verschillende verenigingen en hun activiteiten kennen. De doe-mee-kaarten zijn verkrijgbaar aan de bonnetjeskassa voor de prijs van € 1. Als je alle verenigingen bezocht hebt, en de kaart is volledig afgestempeld kan je ze hier ook inruilen voor een pakje chips. Veel succes met de zoektocht.