Drumsticks

Deze groep brengt terug de originele  drumband met majoretten.  Dit korps is gestart in september 2016 in Ekeren.   Ze oefenen in school de 3-hoek in het centrum van Ekeren.  De groep zal 2 keer, tussen optredens in, het beste van zichzelf laten zien.  De drumsticks telt een aantal leden van Mariaburg.